Aktieägarna blir utan representant när AIK Fotbollsförening på torsdagskvällen kommer att rösta för en speglad styrelse i AIK Fotboll AB. – Det görs på ett fientligt sätt och det sänder tråkiga signaler, jag tror inte att det är så bra för det framtida samarbetet, säger Gustaf Eriksson, minoritetsaktieägare i mästarklubben.