Svenska Dövidrottsförbundet höll i helgen förbundsstämma, och i samband med den valdes ny styrelse.