Kommunstyrelsen i Karlstads kommun har beslutat att utse Martin Hollertz, 55, till ny stadsbyggnadsdirektör för Karlstads kommun.