Sedan första januari är de samiska språken erkända som urfolksspråk och likvärdiga med norskan.