Skåne rapporterar på fredagen en ny smittopp med över tusen nya bekräftade fall. Det är den hittills näst högsta siffran för ett dygn sedan pandemins början. Däremot har antalet som vårdas på sjukhus minskat med en patient och inga nya dödsfall har registrerats.