Nu satsar Gävle kommun på att lyfta stadsdelen Andersberg. En satsning där målsättningen bland annat är minskad segregation, utvecklad boendemiljö och ökad trygghet.