Med hjälp av medel från statsbidraget äldreomsorgslyftet har 54 personer inom äldreomsorgen i Strängnäs kommun börjat studera till undersköterskor. För Lidia Maka och Kerstin Olsson som precis avslutat utbildningen har det betytt mycket.