Allvarliga brister i polisens brottsförebyggande arbete enligt internrapport.