Läget är mycket pressat i flera av landets regioner och i fyra län orsakar pandemin “allvarlig påverkan på liv och hälsa”. Det framgår av länsstyrelsernas rapporter till Regeringskansliet som SVT tagit del av.