Läkare och sjuksköterskor som jobbar utanför sjukhusen borde kunna hoppa in på akutpass genom flexiblare…