Samtliga 12 kommuner i Kalmar län uppger att de har bostadsbrist. Trots de senaste årens byggboom har 70 procent av de nybyggda bostäderna byggts i Kalmar tätort, enligt länsstyrelsens årliga Bostadsmarknadsanalys.