Under 2018 minskade den totala alkoholkonsumtionen med två procent jämfört med 2017.