Statens budgetsaldo väntas visa ett underskott på 249 miljarder kronor i år och ett överskott på 6 miljarder kronor nästa år.Det skriver Ekonomistyrningsverket, ESV, i en budgetprognos.