Utformningen väcker starka känslor – Stockholms stads förra förslag fick kritik.