Virusforskare från hela landet går samman och bildar en ny pandemifond. Tanken är att ta fram kunskap och bättre verktyg för att kunna hantera framtidens pandemier. – Vi behöver mer muskler för att göra mer virusforskning. Pandemin har orsakat enorm skada för människor och samhälle, och vi behöver mer kunskap och forskning på området, säger Niklas Arnberg, virusforskaren vid Umeå universitet...