Ökad patientsäkerhet och kortare operationsköer, som på sikt kan leda till minskade kostnader för Region Norrbotten. Det är målet med den nya PICline-mottagningen på Piteå sjukhus.