I början av november togs de första barnen emot på den nya mottagningen för tidiga insatser i Västmanland. Här ska små barn, upp till sex år gamla som har svårigheter, till exempel med motorik, samspel eller koncentration, kunna få tidiga insatser.