Med hjälp av data från vården har forskare vid Linköpings universitet utvecklat en metod som ska kunna användas för att förutse influensaepidemier. Nu säger forskaren Armin Spreco att metoden även har varit användbar under coronapandemin.