Ledningen av Räddningstjänsten Mälardalen kan till 2023 komma att byta från att styras som idag från Eskilstuna till att styras från Stockholm. Stordriftsfördelar, lägre kostnad och bättre ledning är argumenten för ett byte. – Vi får en billigare lösning, en effektivare ledning och vi kommer jobba i en räddningsregion med väldigt mycket resurser, säger Christer Ängehov chef Räddningstjänsten...