Låt oss begrunda förutsättningarna, skriver författarna.