Satellitmätningar visar att glaciärerna smälter snabbare under sommaren på den del av Västantarktis som pekar upp mot Sydamerika. – Det innebär att mer is dras från inlandet ut i havet med en ökad havsnivåhöjning som följd, säger Ian Brown, glaciolog vid Stockholms universitet.