Flera svenska virusforskare menar att vi måste vara bättre förberedda på framtida pandemier, och har nu startat Pandemifonden för att stödja framtida forskning. – Vi vill satsa på detta långsiktigt för att vi ska kunna förbereda oss för framtida pandemier, säger Marianne Jansson, docent i virologi vid Lunds universitet.