Ska vara ett verktyg att tygla okontrollerad AI • ”Kan inte helt förlita sig på maskinerna.”