Svenska kraftnät meddelar nu att elförsörjningen till Gotland behöver förstärkas. Därmed är en ny elkabel till fastlandet återigen aktuell.