Den nya dammen vid Hyndevad utanför Eskilstuna ska göra det enklare att reglera vattenflöden mellan Hjälmaren och Mälaren. Den ska även stå bättre rustad för framtida utmaningar kopplade till klimatförändringar.