Karlskronabiblioteken har beviljats två miljoner av regeringen för investering i en ny biblioteksbuss.