Sedan datorspelen gjorde sitt intåg i våra hem har debatten om huruvida ungdomar kan bli beroende av dem varit ständigt pågående. Sedan 2018 klassas datorspelsberoende som en sjukdom av Världshälsoorganisationen WHO, och i Göteborg prövas en ny behandlingsmetod som hittills gett lovande resultat, enligt forskarna.