En ny typ av ambulans, en så kallad psykiatrisk bedömningsbil, har rullat igång inom ambulanssjukvården Skaraborg. – Vi har en jättestor psykisk ohälsa i samhället idag, säger Hans Halén som är verksamhetschef vid Skaraborgs sjukhus.