Amerikanska Nvidia ska böta 5,5 miljoner dollar för att bolaget har hemlighållit att kryptoutvinning stått för en betydande del av försäljningstillväxten av grafikkort, enligt ett beslut från den amerikanska finansinspektionsmyndigheten SEC.