Rökstopp, fiskestopp, upplopp, Nyamko Sabuni och promenader på både Jorden och Månen ryms i veckans Nutidstest. Fler test finns här.