Svinpest, svenskundervisning och sommarprat – tre aktuella företeelser som letat sig in i Nutidstestet.