Suomessa eduskunnan portaille kokoontuneet nuoret vaativat parempaa ilmastopolitiikkaa päättäjiltä. Helsingin seudun lukiolaiset kehottavat Ilmastolakko-tempauksellaan poliitiikkoja ja yritysjohtajia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Myös Ruotsissa on järjestetty vastaavanlaisia tempauksia.