Inom kort kommer 30 000 slumpvis utvalda Umeåbor få inbjudan att delta i den största undersökningen om resvanor som kommunen någonsin gjort. – Förhoppningen är att så många som möjligt vill delta så att vi får ett så bra resultat som möjligt, säger Josefina Rosenlöv, statistiker Umeå kommun.