Infekterad strid om nya spår mellan Göteborg och Borås.