Redan tidigt på tisdagmorgonen var flyttkarlarna igång och allt från skolbänkar till kopieringsmaskiner plockades ut ur de mögel- och luftskadade lokalerna i Nyhedsskolan för vidare transport till Dal-Jerkskolan där eleverna nu får gå tills det finns en lösning på Nyhedsskolans problem.