En av alla nyheter i den budget som släpptes idag av den nya majoriteten i Gävle är att planerna på att ta ner de omdiskuterade lindarna efter Gavleån stoppas.