Med sina 72 stolpar är den danska vindkraftsparken på Krieges Flak Skandinaviens största havsbaserade vindkraftspark. Efter tysk och dansk vindkraft på grundet i Östersjön väntar det svenska projektet fortfarande på tillstånd från regeringen.