Hot och våld mot vårdpersonal har blivit ett allt större problem. För att öka säkerheten bland medarbetarna på länets sjukhus avsätter nu Stockholms läns landsting fem miljoner kronor till en samlad säkerhetsutbildning. Tanken är att rusta medarbetare med kunskap för hur man hanterar hotfulla situationer.