Nu ses säkerheten över på landets 21 Sis-hem då samtliga enheter ska säkerhetsklassificeras. På så sätt hoppas Statens institutionsstyrelse att verksamheten ska bli säkrare och bättre för såväl personalen som de ungdomar som tvångsplaceras där.