Bussförare och tågvärdar är särskilt utsatta för våld och hot anser Arbetsmiljöverket och kommer därför att göra en riksomfattande inspektion av arbetsmiljön. Hösten 2017 utsattes förare för både våld och hot i norra Hälsingland. Situationen har lugnat ned sig – men än kvarstår vissa problem.