Nu ska kommunens karta över Avesta bli tredimensionell. För att möjliggöra kartan har en stor flygfotografering gjorts under hösten.