Den som vill bygga ett så kallat attefallshus har snart 30 kvadratmeter att röra sig på. I dag är maxstorleken 25 kvadratmeter.