Efter månader med växelvis distans- och närundervisning kommer nu alla gymnasieelever i Helsingborg att återgå till undervisning i klassrummen. Förhoppningen är att eleverna ska kunna gå klart vårterminen på plats i skolan.