Projektet Smartroad Gotland som pågått i snart fyra år är nu avslutat. De närmsta veckorna tas tekniken bort från vägarna.