Grunden till den nya Gamletullsbron håller på att sättas på plats. I samband med arbetet stängs flera vägar och parkeringar av.