Den här veckan har polisen fokus på yrkestrafiken i länet. Runt om i Dalarna kontrolleras tung trafik och taxiverksamhet extra noga.