SMHI klass 1-varnar för snöfall som under tisdagen kan ge upp emot en decimeter snö.