Är du ofta ute och rör dig i de länets naturreservat? Nu finns möjlighet att få med sig ett unikt minne hem i form av en stämpel. För att få ut fler i skog och mark har länsstyrelsen placerat ut flera stämplar i några reservat. Blir det populärt tänker man sätta ut fler.