Möjligheterna att få vård för tvångssyndrom som OCD och dysmorfofobi är väldigt olika runt om i landet. Nu har psykiatrin i sydväst börjat med internetbehandling för hela landet.