Fetma är en stor riskfaktor för att drabbas hårt av covid-19. Vården ser nu därför ett större behov av att behandla patienter med den problematiken. Blekinge får nu fem nya dietister som ska träffa patienter digitalt.